Certificates

Jakość naszych wyrobów jest dla nas wartością nadrzędną stąd aby ją uzyskać już na etapie projektowania i produkcji postępujemy zgodnie z wymogami normy ISO 9001, który uzyskaliśmy w roku 2007.

Wymaganie europejskie nakładają na naszą Spółkę znakowanie wyrobów znakiem CE. W związku z tym spółka posiada następujące certyfikaty zgodności wydane przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji :

Dopuszczenie do eksploatacji Ukraina

Systemy sterowania pilotowego sekcjami zmechanizowanej obudowy ścianowej, od 2 do 24 funkcji.

Pozwolenie na stosowanie Rosja

Systemy sterowania pilotowego i elektrohydraulicznego.

Deklaracja Zgodności Rosja

Systemy sterowania pilotowego i elektrohydraulicznego.

CZ/1872/2008

Zawór przelewowy szybkoupustowy M40x2 typ 20200340100

OBAC/060/CZ/08

Blok zaworowy DN12 do układów hydraulicznych podpornościowych sekcji obudów zmechanizowanych
typ DN12 typ 2010 0312 0502,
typ DN12 typ 2010 0312 0503,

OBAC/313/CZ/08

Bloki zaworowe do układów hydraulicznych podpornościowych sekcji obudów zmechanizowanych
Pojedyncze DN10 typ 201003100101
Podwójne DN10 typ 201004100101, typ 201004100201

OBAC 08 ATEX 214X

Elektromagnes typ 131001010201 oraz typ 131001020201

OBAC/212/CZ/08

zawory przelewowe DN10 typ 202001101000

OBAC/211/CZ/08

3/2 drogowe wkłady zaworowe DN12 i DN20 sterowania hydraulicznego pilotowego 10÷22 funkcyjnego z zastosowaniem 4/3 drog. rozdzielaczy
3/2 drogowe wkłady zaworowe DN12 typ 200001120101,
3/2 drogowe wkłady zaworowe DN20 typ 200001200101,
Bloki rozdzielaczy sterujących do - 22 funkcyjne,
Bloki zaworów wykonawczych - do 22 funkcyjne,
Przewód wielokanałowy - do 22 funkcyjny,

OBAC/213/CZ/08

Blok zaworowy DN19 do układów hydraulicznych podpornościowych sekcji obudów zmechanizowanych
Blok zaworowy DN19 typ 2010 0319 0101,
Wkład zaworu zwrotnego DN19 typ 201002190101,