Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy uslugi cateringowej podczas MTGPEiH 2019 w Katowicach