Postępowanie ofertowe dotyczące nabycia usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy - rynek chiński