tytuł projektu:

Działania promujące na rynkach zagranicznych elektrohydrauliczny system sterowania obudową zmechanizowaną firmy CENTRUM HYDRAULIKI DOH.

nazwa beneficjenta:

Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o.

Wartość projektu: 903 175,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 468 420,00 zł

Opis projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest skuteczna promocja Beneficjenta na arenie międzynarodowej, w tym wprowadzenie produktów na 6 rynków perspektywicznych, zwiększenie skali eksportu produktów stanowiących przedmiot projektu oraz eksportu ogółem.

Bezpośrednimi rezultatami projektu będą między innymi podpisane kontrakty handlowe z kontrahentami na rynkach zagranicznych, wzrost ze sprzedaży produktów firmy będących przedmiotem projektu oraz wzrost ze sprzedaży na eksport ogółem.