tytuł projektu:

Innowacyjny system elektrohydraulicznego sterowania obudowy zmechanizowanej

nazwa beneficjenta:

CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

województwo: Śląskie
powiat: m. Bytom

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
poddziałanie: 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

dziedzina: badania, rozwój, innowacje

wartość projektu: 2 393 482.21 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 360 160.46 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej serii urządzeń i oprogramowania systemu sterowania obudową zmechanizowaną umożliwiającego współpracę z systemem automatycznego sterowania kompleksem ścianowym, oraz wytworzenie instalacji testowej weryfikującej pracę systemu w warunkach rzeczywistych. Wprowadzone w urządzeniach modernizacje zapewnią: • znaczące przyśpieszenie transmisji danych pomiędzy urządzeniami systemu oraz do i z systemu centralnego umożliwiającą realizację szybkiej akwizycji danych i sterowania, • zwiększenie możliwości obliczeniowych poszczególnych komponentów systemu, • znaczące ograniczenie energochłonności, pozwalające na zasilanie większej liczby wyposażenia sekcji obudowy zmechanizowanej z jednego iskrobezpiecznego modułu zasilającego, • obniżenie kosztów produkcji dzięki zmniejszeniu gabarytów urządzeń sterujących i wykonawczych, uproszczeniu konstrukcji urządzeń wykonawczych, oraz wykonanie obudów urządzeń z tworzywa sztucznego, • uproszczenie instalacji, serwisu oraz demontażu systemu w obudowie zmechanizowanej przez zastosowanie między innymi bezstykowego przekazu energii z kopalnianej sieci energetycznej do wyposażenia elektronicznego sekcji, • zwiększenie elastyczności i możliwości konfiguracyjnych systemu w zakresie ilości i rodzaju instalowanych w sekcji czujników przez zastosowanie interfejsu cyfrowego, • umożliwienie wizualizacji przestrzennego położenie obudowy zmechanizowanej w wyrobisku oraz jej poszczególnych elementów wraz z pełnym określeniem geometrii sekcji na podstawie pomiarów z czujników, • możliwość konfiguracji algorytmów sterowania i parametryzacji funkcji pracy obudowy zmechanizowanej zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, typem zastosowanej sekcji, oraz wymaganiami użytkownika bezpośrednio w ścianie wydobywczej i z powierzchni.