Projekt innowacyjny system elektrohydraulicznego sterowania obudowy zmechanizowanej

Tytuł projektu:

Innowacyjny system elektrohydraulicznego
sterowania obudowy zmechanizowanej 

Nazwa beneficjenta:

CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Województwo: Śląskie
Powiat: m. Bytom

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwóju

Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Dziedzina: badania, rozwój, innowacje

Wartość projektu: 2 393 482,21 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 360 160,46 zł

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej serii urządzeń i oprogramowania systemu sterowania obudową zmechanizowaną umożliwiającego współpracę z systemem automatycznego sterowania kompleksem ścianowym, oraz wytworzenie instalacji testowej weryfikującej pracę systemu w warunkach rzeczywistych.

Wprowadzone w urządzeniach modernizacje zapewnią: