Postępowanie ofertowe dotyczące nabycia usługi cateringowej w związku z organizacją pokazów i prezentacji produktów w trakcie Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Elektrycznego i Hutniczego w Katowicach 2019