Ponowione postępowanie ofertowe dotyczące nabycia usługi: Doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy - Rynek Chiński